“Veel mensen zitten financieel gezien klem”

“Veel mensen zitten financieel gezien klem”

“Veel mensen zitten financieel gezien klem”

Vanuit de portemonnee gezien wordt 2022 een somber jaar voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. Dit concludeert het Nibud na bestudering van de Miljoenennota.
Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Grote groepen zitten op dit moment structureel klem, denk aan gezinnen in de bijstand, mensen met een laag inkomen en hoge huur- of hoge zorgkosten en jongeren die geen woning kunnen vinden. Aan die problemen verandert in 2022 wrang genoeg weinig’

https://www.nibud.nl/consumenten/nibud-somber-beeld-koopkracht-2022/