Bewindvoering

Bewindvoering

Er kunnen in uw leven altijd omstandigheden zijn waardoor u niet meer in staat bent om uw geldzaken goed te regelen. Een bewindvoerder kan u hierbij helpen. De bewindvoerder zorgt voor de betaling van uw vaste lasten, kijkt na of er geldregelingen zijn waar u nog recht op heeft en zoekt naar een oplossing voor uw schulden.

Ook zal de bewindvoerder vragen aan de verschillende organisaties waarmee u te maken heeft om de post voortaan direct naar ons kantoor te sturen. Denk bijvoorbeeld aan post van schuldeisers of de sociale dienst. Alleen post die over geldzaken gaat zal bij ons binnen komen. Strikt persoonlijke post of bijvoorbeeld reclame blijft u gewoon op uw eigen adres ontvangen.

Aanvragen

Bewindvoering (beschermingsbewind) kan aangevraagd worden bij de rechtbank. U kunt dit verzoek zelf indienen maar dit kan ook door bijvoorbeeld een familielid of uw partner gedaan worden. Saldo in de Plus helpt u bij het invullen van de aanvraag voor de rechtbank.

Indien u graag meer informatie over bewindvoering wilt dan verwijzen wij u naar de website van de rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind.

Open en transparant

Wij werken op een open en transparante manier. Elke maand ontvangt u de bankafschriften van uw beheerrekening. Hierop kunt u zien hoe uw inkomen beheerd wordt. Ook hebt u de mogelijkheid om uw dossier online te raadplegen zodat u altijd een actueel overzicht hebt van uw financiële situatie.
De rechter oefent toezicht uit over de werkzaamheden van de bewindvoerder en controleert na afloop van elk jaar of uw inkomen op goede wijze is beheerd.

Wij werken met vaste contactpersonen

Het contact en de samenwerking met uw familie en zorg- en hulpverleners vinden wij belangrijk. Daarom investeren wij in een goede communicatie met u en uw omgeving. Ook hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact tussen u en de bewindvoerder. U zult binnen onze organisatie dan ook één vast aanspreekpunt krijgen. Deze persoon is op vaste tijdstippen (telefonisch) te bereiken.

Veel gestelde vragen over bewindvoering

Hieronder vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen over bewindvoering. Heeft u een andere vraag? Neem dan vooral contact met ons op (telefonisch of per e-mail)

Beschermingsbewind is een maatregel die kan worden  aangevraagd bij de rechtbank. De rechter bekijkt dan of u hulp nodig heeft bij het regelen van uw geldzaken. Als de rechter uw verzoek goedkeurt dan zal hij stichting Saldo in de Plus benoemen als uw bewindvoerder.

Binnen Saldo in de Plus zal er één persoon fungeren als uw bewindvoerder. U hebt dus één contactpersoon binnen Saldo in de Plus.

  • De betrokkene zelf.
  • De partner van de betrokkene.
  • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
  • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
  • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Het beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de rechtbank door het indienen van een verzoekschrift. Wij zullen samen met u het verzoekschrift invullen en zorgen er ook voor dat dit bij de rechtbank wordt ingediend.

Een beschermingsbewindvoerder zorgt voor rust en stabiliteit. De bewindvoerder regelt simpel gezegd alles wat met geld te maken heeft. Ook zorgt de bewindvoerder voor de afhandeling van uw post, deze komt namelijk direct bij ons binnen. Zodoende hoeft u hier zelf niet meer naar om te kijken. Ook zal er bekeken worden wat de beste manier is om uw schulden op te lossen.