Bewindvoering

Bewindvoering


Er kunnen in uw leven
altijd omstandigheden zijn waardoor u niet meer in staat bent om uw geldzaken goed te regelen. Een bewindvoerder kan u hierbij helpen. De bewindvoerder zorgt voor de betaling van uw vaste lasten, kijkt na of er geldregelingen zijn waar u nog recht op heeft en zoekt naar een oplossing voor uw schulden. Ook zal de bewindvoerder vragen aan de verschillende organisaties waarmee u te maken heeft om de post voortaan direct naar ons kantoor te sturen. Denk bijvoorbeeld aan post van schuldeisers of de sociale dienst. Alleen post die over geldzaken gaat zal bij ons binnen komen. Strikt persoonlijke post of bijvoorbeeld reclame blijft u gewoon op uw eigen adres ontvangen.

Bewindvoering (beschermingsbewind) kan aangevraagd worden bij de rechtbank. U kunt dit verzoek zelf indienen maar dit kan ook door bijvoorbeeld een familielid of uw partner gedaan worden. Saldo in de Plus helpt u bij het invullen van de aanvraag voor de rechtbank.

Indien u graag meer informatie over bewindvoering wilt dan verwijzen wij u naar de website van de rechtspraak:
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind


Open en transparant


Wij werken op een open en transparante manier. Elke maand ontvangt u de bankafschriften van uw beheerrekening. Hierop kunt u zien hoe uw inkomen beheerd wordt. Ook hebt u de mogelijkheid om uw dossier online te raadplegen zodat u altijd een actueel overzicht hebt van uw financiële situatie.

De rechter oefent toezicht uit over de werkzaamheden van de bewindvoerder en controleert na afloop van elk jaar of uw inkomen op goede wijze is beheerd.


Wij werken met vaste contactpersonen


Het contact en de samenwerking met uw familie en zorg- en hulpverleners vinden wij belangrijk. Daarom investeren wij in een goede communicatie met u en uw omgeving. Ook

hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact tussen u en de bewindvoerder. U zult binnen onze organisatie dan ook één vast aanspreekpunt krijgen. Deze persoon is op vaste
tijdstippen (telefonisch) te bereiken.


Veel gestelde vragen over bewindvoering


Hieronder vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen over bewindvoering. Heeft u een andere vraag? Neem dan vooral contact met ons op (telefonisch of per e-mail).


Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?

Uw bewindvoerder betaalt uw vast lasten (huur, gas, water, licht enzovoort) en kijkt daarnaast of er nog geldpotjes zijn waar u recht op hebt en vraagt deze dan aan. Ook handelt de bewindvoerder uw inkomende post af. Als er ook nog sprake is van een schuldensituatie dan zal de bewindvoerder bekijken hoe deze het snelst opgelost kan worden.


Hoe werkt beschermingsbewind? 

Als u zich bij ons heeft aangemeld (dit kan via dit formulier) dan plannen wij z.s.m. een kennismakingsgesprek in. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. In het gesprek geven we aan wat we voor u kunnen betekenen. Indien u na afloop van dit gesprek denkt dat beschermingsbewind u zou kunnen helpen dan plannen wij een tweede gesprek in. Ook dit gesprek is geheel vrijblijvend.

Tijdens het tweede gesprek maken we een overzicht van uw inkomsten en uitgaven en stellen we uw leefgeld vast. Dit overzicht noemen wij het budgetplan. Als u daarna nog steeds door ons geholpen wilt worden dan vullen we samen de aanvraag voor de rechtbank in. Zodra de rechtbank ons benoemd heeft vragen wij bij de ABN-AMRO een beheerrekening aan. Als deze geopend is dan geven wij dit rekeningnummer door aan de instanties waar u uw inkomsten va ontvangt.

Zodra er voor de eerste keer geld binnen komt op deze rekening starten wij met het uitvoeren van de betalingen. Naast de beheerrekening is er een tweede rekening nodig waarop wij uw leefgeld en eventueel extra geld overmaken. Dit wordt ook wel de leefgeldrekening genoemd. Bij voorkeur gebruiken we daarvoor de rekening die u al heeft. Zo houdt u dezelfde pinpas en pincode en verandert er dus niet. Er zijn situaties waarbij dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als uw rekening rood staat). In dat geval openen wij ook een nieuwe leefgeldrekening voor u.


Wat is beschermingsbewind? 

Beschermingsbewind is een maatregel die kan worden  aangevraagd bij de rechtbank. De rechter bekijkt dan of u hulp nodig heeft bij het regelen van uw geldzaken. Als de rechter uw verzoek goedkeurt dan zal hij stichting Saldo in de Plus benoemen als uw bewindvoerder.


Wie doet de bewindvoering? 

Binnen Saldo in de Plus zal er één persoon fungeren als uw bewindvoerder. U hebt dus één contactpersoon binnen Saldo in de Plus.


Wie kan beschermingsbewind aanvragen? 
  • De betrokkene zelf.
  • De partner van de betrokkene.
  • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
  • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
  • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Hoe wordt beschermingsbewind aangevraagd? 

Het beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de rechtbank door het indienen van een verzoekschrift. Wij zullen samen met u het verzoekschrift invullen en zorgen er ook voor dat dit bij de rechtbank wordt ingediend.


Wat doet een beschermingsbewindvoerder voor mij? 

Een beschermingsbewindvoerder zorgt voor rust en stabiliteit. De bewindvoerder regelt simpel gezegd alles wat met geld te maken heeft. Ook zorgt de bewindvoerder voor de afhandeling van uw post, deze komt namelijk direct bij ons binnen. Zodoende hoeft u hier zelf niet meer naar om te kijken. Ook zal er bekeken worden wat de beste manier is om uw schulden op te lossen.