Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

Het Nibud heeft voorspeld dat 2021 een zwaar financieel jaar zal worden. De werkeloosheid groeit, het aantal mensen in de bijstand neemt toe en diverse bedrijven krimpen of sluiten. Voor mensen die werken en hun baan behouden zal er financieel gezien weinig veranderen.

Het Nibud adviseert om te controleren of het recht op de huur-en zorgtoeslag nog klopt. Iemand die het afgelopen jaar veel heeft overgewerkt, en meer heeft verdiend, kan hierdoor al gauw te veel huur-of zorgtoeslag ontvangen. Aan de andere kant kan iemand die juist minder heeft verdiend ook weer recht hebben op een groter bedrag aan huur-en
zorgtoeslag.

Het Toeslagensysteem van de Belastingdienst kan vrij complex zijn. Saldo in de Plus kan voor u berekenen of het bedrag dat u ontvangt aan huur-en zorgtoeslag nog klopt. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Bron: https://www.nibud.nl/consumenten/nibud-2021-financieel-zwaar-jaar/