Meer mensen in de bijstand

Meer mensen in de bijstand

Meer mensen in de bijstand

Het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering is in het tweede kwartaal van 2020 gestegen naar 427.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename is vooral zichtbaar onder jongeren tot 27 jaar.

Bij jongeren gaat het om een toename van ruim 5 procent. Dat vooral meer jongeren in de bijstand terechtkwamen, hangt samen met een daling van de arbeidsdeelname in deze leeftijdsgroep. Dat meldt het CBS. Het Nibud constateerde eerder al een inkomensterugval onder jongeren in de drie coronapeilingen die het instituut uitvoerde in apriljuni en juli.


Veel van onze cliënten hebben een bijstandsuitkering. Mocht u moeite hebben met het rondkomen van een bijstandsuitkering neem dan gerust contact met ons op. Saldo in de Plus kan hiermee helpen.
Bovendien kijken wij ook na of de gemeente nog regelingen heeft waar u nog recht op heeft. Alle gemeenten hebben namelijk extra potjes waar mensen die in de bijstand zitten een beroep op kunnen doen.