Grip op geld in tijden van corona

Grip op geld in tijden van corona

Grip op geld in tijden van corona

Voor veel huishoudens heeft de coronacrisis grote financiële gevolgen. Het Nibud heeft een stappenplan “Grip houden bij Geldzorgen” gemaakt waarin de belangrijkste acties die u kunt ondernemen in deze tijden kunt bekijken. 
 
Het stappenplan ziet er als volgt uit:

Het is belangrijk om snel inzicht te krijgen in hoe u er financieel voor staat, en te weten of u alle rekeningen op tijd kunt betalen.

Bron: https://www.nibud.nl/special/geldwijzer-corona/


Stap 1

Maak een begin door een overzicht te maken van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zoals ze nu, of de komende maand, zijn. U krijgt dan een beeld van de ernst van de situatie en het is een basis om te zien welke acties u moet ondernemen.

Maandbegroting

Noteer eerst alle inkomsten die u verwacht op een rij. Maak daarna een overzicht van alle uitgaven. De rekeningen die u moet betalen, maar ook uitgaven aan boodschappen. Tel alles op en trek tenslotte de totale uitgaven van de totale inkomsten af. Dan heeft u het saldo: een overschot of een tekort.

U kunt zelf dit overzicht maken op een A4-tje, of gebruik het invulformulier (excel) van het Nibud. Dan vergeet u geen posten, en hoeft u niet zelf de optellingen en het saldo uit te rekenen. U kunt ook zelf posten toevoegen in de excel.

-> Meer informatie over de volgende stappen en handige hulpmiddelen hierbij vindt u op de website van Nibud